Användarvillkor & Övrig Info

Dessa villkor och regler har man godkänt att följa när man skapat konto och bokar tider:

 • Användarvillkor, Bokningsregler och Betalning, LÄS detta!
 • Trivselregler för användning av hallen, LÄS detta!
 • Hjälp med att komma igång? LÄS detta!
 • —————————————————-
  För att man få vara med och träna på klubbens (gratis) medlemsträningar så ska dessa regler följas. Så att alla kan känna sig välkomna!
  Denna S K A läsas igenom och skriva under listan som ligger i hallen att man läst och förstått, samt att man kommer att följa dessa!
 • Trivselregler för Medlemsträningen, LÄS här!—————————————————-
  Övrig info
 • Städrutiner, händer en olycka så städar man på detta sätt, LÄS detta!
 • Komma åt nyckeln, LÄS detta!
 • Få tag på koderna till medlemsträningen, LÄS detta! (en fördel att höra av sig dagen innan om man tänkt vara där till kl06.00, då vi inte har 24h om dygnet support)