Användarvillkor & Övrig Info

Dessa villkor och regler har man godkänt att följa när man skapat konto och bokar tider:

 • Användarvillkor, Bokningsregler och Betalning, LÄS detta!
 • Trivselregler för användning av hallen, LÄS detta!
 • Hjälp med att komma igång? LÄS detta!
 • —————————————————-
  För att man få vara med och träna på klubbens (gratis) medlemsträningar så ska dessa regler följas. Så att alla kan känna sig välkomna!
  Denna S K A läsas igenom och skriva under listan som ligger i hallen att man läst och förstått, samt att man kommer att följa dessa!
 • Trivselregler för Medlemsträningen, LÄS här!—————————————————-
  Övrig info
 • Städrutiner, händer en olycka så städar man på detta sätt, LÄS detta!
 • Komma åt nyckeln, LÄS detta!
 • Få tag på koderna till medlemsträningen, LÄS detta! (en fördel att höra av sig dagen innan om man tänkt vara där till kl06.00, då vi inte har 24h om dygnet support)
Annons