Engagera sig

Klubben söker alltid nya människor som är villiga att hjälpa till i olika sektorer!
Då man kan få nytt ”input” i sånt vi hållit på med i flera år, få lite nya tips och annat som andra lagt märke till som man av vana inte själv noterat!
Det krävs ingen som helst kunskapsnivå för att sitta med, det är ungefär 1-4 möten per år, beroende på vilken sektor det är. Och det finns alltid något man som person kan tillföra i en sektor.

Det finns många fördelar med att sitta med i en sektor:
– Du lär dig hur allt fungerar (ex tävlingsmässigt)
– Du kan vara med och bestämma vilka instruktörer vi ska ta in för att hålla kurser på klubben (externa instruktörer)
– Även om du inte tävlat i grenen så lär du dig hur allt går till och vad som krävs för att tävla
– Du behöver varken ha tävlat eller vara speciellt duktig i den grenen sektorn är i, bara att man har ett intresse.

För att man sitter i en sektor behöver det inte betyda att du måste ställa upp och hjälpa till på tävlingar, det finns annat man gör i en sektor ändå.

Vi i styrelsen hoppas att många nya ska vara intresserade av att sitta med i några av våra sektorer!

Hundutbildningssektorn (HUS): mejla: kurserfbk@yahoo.com
Tävlingssektorn (TÄS): mejla: karin.westis.kw@gmail.com
Rallylydnadssektorn: mejla: rallylydnadfbk@hotmail.com
Agilitysektorn: Mejla: jessicabenerback@gmail.com