Aktiviteter på Fagersta Brukshundklubb 2022

Januari

8 jan Startklass & Klass 1
9 jan klass 3 & 2

Februari

1 feb Styrelsemöte med utskott
5 feb Startklass x2
19 feb Rallylydnad Fortsättning x2

Mars
1 mar Styrelsemöte
12 mar Startklass x2
13 mar klass 1 x2
24 mars Medlemsmöte 19.00

April

4 apr Styrelsemöte med utskott
16 apr Högreklass Spår Flyttad till 1 maj
17 april NW klass 2 TSM (Skinnsberg)

Maj

1 maj Högreklass Spår (flyttad ifrån 17/4)
3 maj Styrelsemöte
7 maj MH
8 maj MH
14 maj MT
15 maj Specialsöksprov
15 maj MT
21 maj Rallylydnad Avanceradklass
22 maj MH Svenska Collieklubben
29 maj MH Uppfödare

Juni

5 jun Specialsöksprov
6 jun Elitklass Spår DM
7 jun Styrelsemöte med utskott

Juli

10 juli MH Uppfödare

Augusti
6 aug Appellklasstävling
9 aug Styrelsemöte med utskott
29 aug Rallylydnad Mästarklass

September
3-4 sep MH Preliminärt
6 sep Styrelsemöte
10 sep Bruks – Sök – lägre/högre/elit
11 sep Bruks – Spår- Lägreklass
15 sep Medlemsmöte
17 sep Bruks – Skydd – lägre/högre/elit
24-25 sep MH/MT Svenska Collieklubben

Oktober
1-2 okt MH/MT preliminärt
2 okt Nosework tävling, TEM klass 1
4 okt Styrelsemöte med utskott
8 okt Lydnadsklass – Start & Lk1
9 okt Lydnadsklass – Lk 2 & Lk 3

November
1 nov Styrelsemöte
19 nov Rallylydnad – Nybörjarklass

December

6 dec Styrelsemöte med utskott
15 dec Medlemsmöte med Lussefika 19.00