Aktiviteter på Fagersta Brukshundklubb 2019

Jan-April Träningskvällar – Medlemmar
Måndagar – rallylydnad 17.00-19.00
Tisdagar – Agility 17.00-19.00
Tisdagar – Lydnad 19.00-22.00
Mån & Tors – olika aktiviteter 06.00-11.00
6-7 jan Lydn tävling, start – elit 08.00
 2 jan Styrelsemöte m sektorer 19.00
6 feb Styrelsemöte 18.00
10 feb Rallylydnadstävling 08.00
22 feb Årsmöte/Hundcenter 19.00
3 mars Lydnadstävlingar, klass 1-3 08.00
6 mars Styrelsemöte m sektorer 18.00
15 mars Medlemsmöte 19.00
24-25 mars MH
3 april Styrelsemöte 18.00
21 April Spår, Högreklass
22 april MH
Maj-Juni se Jan-April
Träningskvällar för medlemmar, ej fm träningar
 UTOMHUS
1 maj Styrelsemöte m sektorer  18.00
19 maj Rallylydnadstävling
6 juni Spårtävling – Elitklass
5 juni Styrelsemöte 18.00
6-8 juli KM alla grenar
Aug- Sept Träningskvällar medl/utomhus
Se: Jan-April
Aug- Sept Träningskvällar – torsdagar 18.30
4 aug Appelltävling spår/sök/rapport
7 aug Styrelsemöte m sektorer 18.00
9 aug Lydnadstävling – kväll, start- klass 2 Kväll
4 sep Styrelsemöte 18.00
12 sep Medlemsmöte 19.00
15 sep Söktävling – Lkl, hkl, ekl
16 sep Spårtävling – lägreklass
23 sep Skyddstävling, Lkl, Hkl, Ekl
Okt-dec Träningskvällar/ Inomhushallen
Se: Jan-April
2 okt Styrelsemöte m sektorer 18.00
20-21 oktober Lydnadsklass – alla klasser
6 nov Styrelsemöte  18.00
3 nov Rallylydnadstävling
4 dec Styrelsemöte m sektorer 18.00
13 dec Medlemsmöte 19.00
Annonser