RUS

Rasutvecklingsutskottet

Mentalbeskrivningar/Mentaltest (Korning) 2021
10 april      MH
11 april      MH
24 april      MT
25 april      MT
  5 sept       Uppfödar – MH
25 sept       Uppfödar – MH

Preliminära datum för hösten:
2 & 3   oktober
16-17  oktober

Ansvarig för sektorn:
Gittan Andersson
Skicka mejl, HÄR!
073-751 10 92

Intresserad av att veta mer om hundars mentalitet, utbilda dig till MH/MT figurant! –
mejla utskottet!

Annons