Specialsök

Kommande (inoff) Specialsöksprov

Här nedan ser ni våra kommande specialsöksprov:

Anmälan: Sker i länkad anmälningsformulär
Kostnad: Se nedan (betalas när ni fått en konfirmerad plats, betalas då inom den angiva tidsramar annars går platsen till nästa på tur)

Planerade prov:
Inga planerade prov, nästkommande kommer troligtvis att bli våren 2022