Agility

Välkommen till Agilitysidan!

Sektorn
Kjerstin Arnesson, mejl

Utbildade A1 Instruktörer:
Kerstin Arnesson
Annika Hjelm
Anna Hjulström
Sara Hjulström

Allmänna träningar:
Tisdagar kl. 16.00-19.00 i inomhushallen! (november – mars)

På dessa träningar hjälps vi åt att bygga bana/banor och hjälper varandra om det behövs!
Alla medlemmar har rätt att komma på dessa träningar, dessa är inte instruktörsledda!
Koder till medlemsträningen, LÄS HÄR!

Tävlingar 2021
4-5 december         Officiella hoppklasser – alla storleksklasser (anmälan sker på agilitydata.se)

Kurser
Se ”Aktuella Kurser”

Agilityhinder i hallen
Agilityhindrena står utomhus ifrån April till mitten av Oktober – varje år!
Hopphinder 14st
Tunnlar 2 långa, 1 kort, 1st platt (säcken)
Gungbräda 1st
Slalom 1st
Långhopp 1st
Däck(delbart) 1st
Balansen 1st
A-hinder 1st

Ställ tillbaka hindren på samma sätt som när ni tog dom, det finns bilder uppsatta ifall ni glömmer hur dom stod.
Se bild HÄR!